Verktyg som passar bra för innovationsprocesser

2024-05-24

Intraprenor.se #innovation #verktyg #

Innovationsprocesser handlar om att samla in idéer, verifiera hypotser och sedan ta nästa steg till prototyp, MVP:s och marknadstester. Under processen involveras olika användare och att samla allt på en plattform kan vara praktiskt och ge en överblick. Det finns ett stort utbud av verktyg som stödjer detta. Välj verktyg utifrån behov och gärna något som företaget kan växa med. En bra mobilversion och enkla och tydliga rapporter är bra funktioner.

1. Fliplet

Kan användas från idégenerering till genomförande. Bra mobilapp. Se https://fliplet.com/

2. Miro

En digital whiteboard som funkar bra för brainstorming och för att organisera idéer. Se https://miro.com/sv/.

3. Planview Ideaplace

Bra för att ta in och utvärdera idéer och fungerar även bra som ett enkelt projekverktyg. Se https://www.planview.com/products-solutions/products/ideaplace/

4. Aha! Roadmaps

Produktplanering och strategisk planering. Om du jobbat med Trello så kommer du känna igen dig. Se https://www.aha.io/roadmaps/overview.

5. Mindmeizter

För dig som är van att "mindmapp". Hjälper till att koppla ihop idéer och koncept och fungerar bra att samarbeta kring. Se https://www.mindmeister.com/.

6. Ideanote

Användbart för att fånga, utvärdera och utveckla idéer. Bra feedbackfunktion. Se https://ideanote.io/

7. Innovation Cloud

Idéhantering, automatisering av arbetsflöden och verktyg för samarbete. Se https://innovationcloud.com/.

8. Viima

Användarvänligt verktyg för att samla in, utvärdera och utveckla idéer. Se https://www.viima.com/sv/.

9. Bright Idea

Utöver att använda för att fånga, utvärdera och implementera idéer finns även en bra analysfunktioner. Se https://www.brightidea.com/

10. Idea Scale

Passar bra när du vill bjuda in kunder och partners till innovationsprocessen. Se https://ideascale.com/

Har du tips om fler smarta verktyg som kan stötta i affärsutveckling- och innovationsprocesser?


Förslag på workshops: Hypotes, Verifiera 

Läs fler artiklar om intraprenörskap

Gå med i nätverket intraprenör!

För alla oss som jobbar med affärsutveckling, innovation och tillväxt. Läs mer om nätverket och ansök. Välkommen!