WORKSHOP #8

Strategiska partnerskap

Ensam är inte stark, men vi kan heller inte samarbeta med alla. Strategiska partnerskap handlar om att identifiera rätt aktörer i vårt egna eller nya ekosystem där det kan uppstå ömsesidigt värde. Det som från början kan kännas som konkurrens eller en kulturkrock kan addera och skapa tillväxt.
I den här workshopen jobbar vi med att identifiera potentiella strategiska partners och ta fram förslag på samarbetsformer som vi kan börja jobba med.