WORKSHOP #2

Hypotes

Alla idéer är inte bra och borde aldrig ha genomförts. Att affärsutveckla med hypoteser och att hitta snabba sätt att verifiera dem gör att vi kan sålla ut de dåliga idéer tidigt och har tid och resurser att satsa på de bra idéer. Metoden kallas ibland "fail fast" och passar alla företag i alla branscher.
I den här workshopen skapar vi hypoteser av våra idéer med kunden och kundens behov och beteende som utgångspunkt.