WORKSHOP #3

Verifiera

Ett av de mest utmanande och viktiga stegen i affärsutveckling är att klura ut hur vi kan testa våra hypoteser för att se om vi skapar värde för kunden. En nyckel är att utfallen av testen ska vara mätbara med förutbestämda "go" vs "no go" så att vi vet om vi ska gå vidare och testa nästa steg eller om vi får.
I den här workshopen arbetar vi fram snabba och kostnadseffektiva test för att verifiera våra hypoteser.