Affärsutveckling

Att inte utveckla affärerna är inget alternativ

Vi älskar intraprenörer och stöttar med kunskap, nätverk och metodik för att alla som jobbar med affärsutveckling och innovation ska lyckas.

Nätverk

Vi samlar företagens viktigaste personer

Intraprenörskap är företagets viktigaste drivkraft. Nu samlar vi Sveriges intraprenörer i ett nätverk med det tydliga uppdraget att göra varandra ännu bättre. 

Bli en del av nätverket

För oss som jobbar med affärsutveckling och innovation

Vår samlade kunskap och erfarenhet blir din superkraft att använda i affärsutveckling och innovation på företaget du jobbar på.

Inte för alla, men kanske för dig? Välkommen att ansöka.

INSIKTER

SEnaste Artiklarna

Rådgivning

Vägledning till kloka beslut

Få råd i stora och små frågor som rör affärsutveckling och innovation och ta del av hela nätverkets kompetens och erfarenhet.

Workshops

Metodik som skapar tillväxt för ditt företag

Designade workshops inom affärsutveckling, innovation och tillväxt som ger inspiration och kraft att realisera. 

Canvas suite

CANVAS-mallar

Ladda ned olika canvas-mallar och använd som metod och stöd i affärsutvecklingen. 

Läs mer om intraprenörskap

Klicka här