WORKSHOP #6

Lojalitet

Den bästa affärsmodellen är lojala kunder. Kunder som med sitt användande och engagemang hjälper till att utveckla vårt erbjudande, som återkommer och köper mer och som rekommenderar oss till andra. Att uppnå ett "ambassadörskap" behöver vi ha koll på våra kunder, skapa engagemang och hitta incitament som driver lojalitet.
I den här workshopen jobbar vi med att utveckla hållbara kundrelationer som är nyckeln till lönsamhet.