WORKSHOP #5

Leads & konvertering

Om vi skapar värde för kunden har vi bra förutsättningar för försäljning. Om vi säljer litet eller mycket handlar till stor del om vår säljprocess och vår förmåga att kontinuerligt fylla på med leads och hur skickliga vi är att konvertera dem till kunder. Hur mycket kostar vår försäljning och lägger vi resurser på rätt saker?
I den här workshopen skapar vi processer för vår försäljning och får fram en metodik för leadsgenerering och konvertering, d v s hela första delen av kundresan. Komplettera med workshopen om lojalitet.