WORKSHOP #4

Värde för kunden

Löser vi ett verkligt problem för kunden eller har vi paketerat vårt erbjudande så att det passar våra förutsättningar? Att kontinuerligt utveckla affären med kundens värde som utgångspunkt, s.k. "customer-centricity" är grunden för en framgångsrik leadgenerering- och konvertering och hållbar affärsutveckling.
I den här workshopen sätter vi oss helt i våra kunders situation och värdet de upplever av vårt erbjudande.