WORKSHOP #9

Tillväxtstrategi

Ska vi växa genom att utveckla vårt erbjudande eller ska vi gå in på nya marknader? Kanske är det ett bra tillfälle att ingå ett strategiskt partnerskap eller kanske ett förvärv? Att växa affärern kan göras på flera sätt helt beroende på förutsättningar och den marknad vi är på. Det viktigaste är att vi har en strategi om vi har ambitionen att växa.
I den här workshopen värderar vi olika vägar till tillväxt och jobbar fram en strategi som vi kan börja jobba med direkt efter workshopen.