Så skapar du fungerande hypoteser

2024-06-14

Intraprenor.se #hypotes 

Att kunna skriva en bra hypotes är inte så enkelt som det kan låta, men det är värt arbetet. En fungerande hypotes skapar rätt förutsättningar att lyckas. Tänk på dessa 5 egenskaper.

Vad gör en bra hypotes?

1. Orsak och verkan

Hypoteser inkluderar alltid ett orsakssamband där en variabel får en annan att förändras (eller inte ändras om du använder en nollhypotes). Detta kan bäst reflekteras som en"i fall att-sats": Om en variabel förekommer ändras en annan variabel.

2. Testbar förutsägelse

De flesta hypoteser är utformade för att testas (med undantag för logiska hypoteser). Innan du förbinder dig till en hypotes, se till att du faktiskt kan utföra experiment på den. Välj en testbar hypotes med en oberoende variabel som du har absolut kontroll över.

3. Oberoende och beroende variebler

Definiera dina variabler i din hypotes så att dina läsare förstår helheten. Du behöver inte specifikt säga vilka som är oberoende och beroende variabler, men du vill definitivt nämna dem alla.

4. Enkelt språk

Att skriva kan lätt bli invecklat, så se till att din hypotes förblir så enkel och tydlig som möjligt. Läsare använder din hypotes som en kontextuell pelare, så det bör inte finnas någon förvirring eller tvetydighet. Om du är osäker på din frasering, försök att läsa din hypotes för en (ej insatt) vän för att se om de förstår.

Läs också 7 exempel på hypoteser

Så skriver du en hypotes

Hypotesarbete kommer från forskningen och att tänka som en forskare när du skriver en hypotes är ett bra stöd.

Ställ en fråga

Nyfikenhet har inspirerat några av historiens största vetenskapliga landvinningar, så ett bra ställe att börja är att ställa frågor till dig själv om världen omkring dig. Varför är saker som de är? Vad orsakar de faktorer du ser omkring dig? Om du kan, välj ett forskningsämne som du är intresserad av så att din nyfikenhet kommer naturligt.

Gör förundersökningar

Samla sedan lite bakgrundsinformation om ditt ämne. Hur mycket bakgrundsinformation du behöver beror på vad du försöker. Det kan kräva att du läser flera böcker, eller så kan det vara så enkelt som att göra en webbsökning för ett snabbt svar. Du behöver inte nödvändigtvis bevisa eller motbevisa din hypotes i detta skede; samla istället bara det du behöver för att bevisa eller motbevisa det själv.

Definiera dina variabler

När du har en uppfattning om vad din hypotes kommer att vara, välj vilka variabler som är oberoende och vilka som är beroende. Kom ihåg att oberoende variabler bara kan vara faktorer som du har absolut kontroll över, så överväg gränserna för ditt experiment innan du slutför din hypotes.

Formulera som ett "ifall att" påstående

När du skriver en hypotes hjälper det att formulera den med ett om-då-format, till exempel "Om jag vattnar en växt varje dag kommer den att växa bättre." Det här formatet kan bli knepigt när man hanterar flera variabler, men i allmänhet är det en pålitlig metod för att uttrycka orsak-och-verkan-sambandet du testar.

Samla in data

En hypotes är bara ett medel för att uppnå ett mål. Prioriteten för all vetenskaplig forskning är slutsatsen. När du har lagt din hypotes och dina variabler valda, kan du börja dina experiment. Helst kommer du att samla in data för att stödja din hypotes, men oroa dig inte om din forskning visar att det är fel - det är allt en del av den vetenskapliga metoden.

Förslag på workshops: Hypotes 

Källa: Grammarly

Läs fler artiklar om intraprenörskap

Gå med i nätverket intraprenör!

För alla oss som jobbar med affärsutveckling, innovation och tillväxt. Läs mer om nätverket och ansök. Välkommen!