Om intraprenörskap

Här kan du läsa artiklar om intraprenörskap och intraprenörer som inspirerar. Insikter för oss som jobbar med affärsutveckling och innovation.

7 exempel på hypoteser

En väldigt viktig del i affärsutveckling, innovation och forskning är förmågan att forma hypoteser, d v s "kvalificerade gissningar" som sedan ska verifieras. Här är de 7 grundläggande hypoteserna. 

Läs mer

Verktygen som passar bra för innovationsprocesser

Innovationsprocesser handlar om att samla in idéer, verifiera hypotser och sedan ta nästa steg till prototyp, MVP:s och marknadstester. Under processen involveras olika användare och att samla allt på en plattform kan vara praktiskt och ge en överblick. 

Läs mer

Gå med i nätverket Intraprenör

Läs mer