Därför är generativ AI ett drömverktyg för alla intraprenörer

2024-04-29

Intraprenor.se #intraprenörer #jeanettengzell #forskning

De flesta intraprenörer är inte chefer eller styrelsemedlemmar. De är "vanliga" anställda som är investerar i sina jobb och är angelägna om att få saker att fungera bättre. Med generativ AI (gen AI) har intraprenörer en uppenbar möjlighet att skala effekterna av sina idéer och göra fantastiska karriärer. Här är 6 insikter från experten och författaren Alex Goryachec, direkt riktade till dig som intraprenör när det gäller gen AI:

1. Ta lead i företagets omskolning

I de rätta händerna kommer generativ AI att förändra verksamheten som vi känner den. Forskning visar att minst 40 % av alla anställda behöver omskola sig som ett resultat av generativ AI. 73 % av alla företag förväntar sig att någon form av omskolning kommer att vara nödvändig för alla anställda. Det skapar en perfekt möjlighet för intraprenörer att bli en oumbärlig del av transformationen inom sina organisationer. M a o, se till att du är den som vet mest om gen AI på företaget.
 
2. Ta etiskt ansvar
Generativ AI innebär även stora utmaningar. Datasäkerhet, AI-policys och allt som kommer med det är centralt och det är viktigt att företaget bottnar i detta innan man tar klivet in i gen AI. är av största vikt i detta sammanhang. Att vara med och skapa företagets egna AI policies, att ha koll på regeländringar och lära sig att se riskerna med varje ny iteration av tekniken, kommer att hjälpa dig att innovera på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. 
 
3. Leta efter snabba segrar
Tröskeln för att komma igång med gen AI är så låg att alla snabbt blir användare. Det betyder inte automatiskt att arbetsprocesser mm för hela avdelningen eller företaget blir effektivare. Identifiera arbetsflöden som idag är komplexa och tar lång tid och involverar flera personer. Testa hur du kan effektivisera med gen AI. På köpet får du nya vänner bland de som inte ännu bekantat sig med gen AI. 

4. Jobba tvärfunktionellt

De största vinsterna med AI kommer i en tvärvetenskaplig miljö. Gen AI är lika tillgänglig för tekniska och icke-tekniska team vilket ger nya möjligheter att samarbeta mellan lagdelarna. Initiera och facilitera.
 
5. Börja med tydligt mål
 Det handlar inte bara om gen AI kan lösa ett visst affärsproblem (det kan det med största sannolikhet). Frågan är om du vet hur man implementerar tekniken på ett sätt som är både etiskt, ansvarsfullt och inte har negativ påverkan på andra affärsprocesser. Sätt mål för hur mycket gen AI ska effektivisera och förbättra. Testa. Sortera. Presentera.
 

Förslag på workshops: Hypotes,Verifiera

Källa: Entreprenur.com

Läs fler artiklar om intraprenörskap

Gå med i nätverket intraprenör!

För alla oss som jobbar med affärsutveckling, innovation och tillväxt. Läs mer om nätverket och ansök. Välkommen!