WORKSHOP #7

Affärsmodellering

Det finns många sätt att exekvera affärer och det är inte säkert att den affärsmodell vi har idag är den bästa eller åtminstone den enda. Många branscher utmanas av nya aktörer som vill disrupta den traditionella struktren och ofta med en helt ny affärsmodell. Utmana det som alltid har varit och våga tänka "hur skulle vi göra om vi startade bolaget idag?".
I den här workshopen utforskar vi nya affärsmodeller för att hitta nya strategiska partnerskap och tillväxt.