5 saker du ska satsa på för att locka intraprenörer

2024-04-25 

Intraprenor.se #intraprenörer #jeanettengzell #forskning

Jeanette Engzell forskar om intraprenörskap och individer, intraprenörer, som tar ansvar för och driver nya idéer och lösningar inom de organisationer där de arbetar. I hennes avhandling "Intrapreneurship as an Engine of Corporate Renewal: Exploring the Intrapreneur and How Corporate Conditions Influence Intrapreneurial Behavior" får vi bl. a. ta del av vad som är viktigt för företag att tänka på för att få intraprenörer att vilja arbeta på företaget.

Fem saker att satsa på om du vill ha fler intraprenörer i ditt företag:

  1. Låt dina medarbetare ha en hög grad av personlig självständighet under arbetsdagen.

  2. Kontrollera inte dem.

  3. Ge medarbetarna ett erkännande och belöning för extra bra prestation i arbetet.

  4. Uppmuntra risktagande och experimenterande.

  5. Visa ledningens stöd för intraprenörskap.

  6. Lyft fram förebilder. Intraprenörskap smittar av sig.

En tävlingsinriktad företagskultur främjar manliga intraprenörer medan en företagskultur med synliga intraprenöriella förebilder främjar både manliga och kvinnliga intraprenörer.

Exempel på frågeställningar som Jeanette jobbat med är "Hur kan befintliga organisationer och företag förbättra sin innovationsförmåga med intraprenörskap?" "Vad händer inom en organisation eller ett företag när en anställd har en ny idé eller lösning?" "Vilket stöd behövs internt för att upptäcka och stötta en intraprenör?" "Vilken roll spelar intraprenörer för att skapa hållbara lösningar som minskar miljöpåverkan?" "Kan alla bli intraprenörer?"

Förslag på workshopsWhy, Värde för kunden

Ladda ned avhandlingen Intrapreneurship as an Engine of Corporate Renewal... här. 

Läs fler artiklar om intraprenörskap

Gå med i nätverket intraprenör!

För alla oss som jobbar med affärsutveckling, innovation och tillväxt. Läs mer om nätverket och ansök. Välkommen!