10 saker som ledningen kan göra för att öka intraprenörskapet i företaget

2024-05-02

Intraprenor.se #intraprenörskap #ledning #why #företagsledning #sleepingintrapreneurs

Regionchefen för en McDonalds-filial, Dick Brams, kom på en enkel idé – måltider för barn. Två år senare lanserades Happy Meals och blev en storsäljare. Alla företagsledningar vill få till nya initiativ inom företaget. Önskan kan ha många namn, men det handlar om att öka intraprenörskapet i företaget. På alla nivåer. Här kommer 10 saker som ledningen kan göra för att få intraprenörerna att kliva fram.

1. Identifiera intraprenörerna

Ett intraprenörsämne är troligtvis redan idag aktiv i sin omvärldsbevakning, engagemang i nya projekt och en person som tar egna initiativ. Men det finns också "sleeping intrapreneurs" som behöver väckas. Låt cheferna ta upp frågan i sina utvecklingssamtal. Ställ t ex frågan om den anställda vet vart/till vem hen ska komma med nya idéer och förbättringar. Notera om det finns intresse och energi kring frågan.
 
2. Skapa utrymme 
Ledningen kan skapa bättre förutsättningar för intraprenörskap genom tid, format, processer tillsammans med relevant kunskap och stöttning. Skapa t ex en tid i kalendern på regelbunden basis med teman som linjerar med vart ledningen vill att företaget ska fokusera och där kunskap och idéer för flöda fritt inom och mellan lagdelarna i företaget. Kontakta för Intraprenör Rådgivning om du behöver tips på format och stöd i facilitering.
 
3. Bort med rädslan för att misslyckas
Kulturen i företaget kan vara det största hindret. Mckinsey rapporterar t ex att 70 % av alla nya initiativ misslyckas p g a en kultur där man är rädd för att misslyckas. Se över hur företaget uppfattas kring risk, beslutfattande och hur experient uppmuntras. 
 
4. Fira, belöna och vårda
Genom att uppmärksamma intraprenörernas framgångar visar ledningen att de sätter värde på innovation och kreativt tänkande. Se till att nya idéer kommuniceras och fira de och dem som lyckats. Tänk på att olika människor motiveras av olika belöningar. Det kan handla om professionell utveckling, olika incitament och monetära bonusar, men även om offentligt erkännande eller intern uppmärksamhet. Allt detta inspirerar till ett ökat intraprenörskap och involverar fler.
 
5. Kompetensutveckla 
En färsk rapport från The Possibilists visar att 88,4 % av intraprenörerna anser att kompetensutveckling är ett grundläggande behov. De värdesätter lärande och att bolaget satsar på kompetensutveckling.


6. Ta bort byråkratin
Tröghet och komplexa beslutsprocesser dödar kreativitet. Ledningen behöver jobba med flödena för hur nya idéer kommer fram till att de blir skrotade eller realiserade. Här behöver ofta ledningar ta hjälp av de som har kunskap om innovation och affärsutvecklingsprocesser för att inte hitta vägarna förbi de interna trösklarna som finns där av helt andra skäl.

7. Engagerade ledare som ser
Intraprenörer är lite bekräftelsejunkies (som vi alla). Ledare måste ställa frågor, lyssna, bygga relationer och agera för att genomföra bra idéer samtidigt som de beräknar risker. Som ledare behöver man bygga förtroende, dela kunskap och uppmuntra initiativ.
 

8. Skapa vision och "why" som stöttar intraprenörskap

När intraprenörer förstår hur deras insatser kommer att bidra till företaget känner de sig motiverade och på samma sätt förstår hela företaget vikten av nya initiativ om vision och why är väl förankrat. Läs mer om workshopen "Why" som passar bra för en ledningsgrupp att samlas kring för att sätta vision och "why" så att det stöttar intraprenörskapet och inte bara är floskler för aktieägarna.

9. Värdesätt mångfald 

Mångfald tillför olika färdigheter och perspektiv till bordet så ledningen behöver aktivt jobba för att skapa en miljö där alla är välkomna. En intraprenör är ingen ensamvarg utan snarare en teamplayer och ofta väldigt bra ledare.

10. Lyssna, lyssna och lyssna 

När anställda vet att deras röster hörs och inte kommer att avfärdas, kommer de att känna sig uppmuntrade att bidra till flödet och utvecklingen av nya idéer. Det omvända dödar snabbt och effektivt alla nya initiativ.


Förslag på workshops: Why, Hypotes, Verifiera, Affärsmodellering

Källa: Trainingzone.co.uk

Läs fler artiklar om intraprenörskap

Gå med i nätverket intraprenör!

För alla oss som jobbar med affärsutveckling, innovation och tillväxt. Läs mer om nätverket och ansök. Välkommen!